Input:

Zmeny v plnení vyhradených povinností od 1. 1. 2021

30.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.89 Zmeny v plnení vyhradených povinností od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmeny sa dotknú aj OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) pri plnení vyhradených povinností.

Zasielanie údajov o spätnom zbere

OZV je v súčasnosti povinná každoročne najneskôr do 31. januára kalendárneho roku zaslať Ministerstvu životného prostredia SR zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a zverejniť tento zoznam obcí na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov; v prípade elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík aj zoznam miest ich zberu.

Od 1. januára bude OZV povinná zaslať a zverejniť v prípade elektroodpadu aj zoznam miest spätného zberu. Tieto údaje majú pomôcť ministerstvu pri


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: