Input:

Zmeny pre prevádzkovateľa kuchyne od 1. 1. 2021

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.87 Zmeny pre prevádzkovateľa kuchyne od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Ktoré najdôležitejšie zmeny čakajú prevádzkovateľov kuchyne?

Vytvorenie funkčného systému triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu, resp. používať drviče na tento odpad napojené na verejnú kanalizáciu (uvedené je možné len, ak vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ kuchyne používal drvič).

Okrem toho je prevádzkovateľ kuchyne povinný tento odpad ukladať do nádob na to určených a zabezpečiť ďalšie nakladanie s týmto odpadom cez spoločnosti, ktoré majú na uvedenú činnosť oprávnenie.

Vedenie evidencie

Prevádzkovateľ kuchyne


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: