Input:

Zmena v zákaze skládkovania neupraveného odpadu od 1. 1. 2021

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.86 Zmena v zákaze skládkovania neupraveného odpadu od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudne účinnosť zmena zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Konkrétne pôjde o zmenu § 13, ktorý sa vzťahuje na zákazy v zmysle zákona.

Zákaz skládkovania neupraveného odpadu

Od 1. januára nadobudne účinnosť nový zákaz. Bude zakázané zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou. Zákon umožňuje dve výnimky, kedy je možné skládkovať odpad bez predbežnej úpravy:

  1. inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
  2. odpad, pri ktorom by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.

Čo sa rozumiem úpravou?

Nie sú považované za dostatočnú úpravu len (ľahké) fyzikálne procesy úpravy odpadu,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: