Input:

Zmena v individuálnom plnení vyhradených povinností od 1. 1. 2021

18.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.85 Zmena v individuálnom plnení vyhradených povinností od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmena čaká aj výrobcov na úseku individuálneho plnenia vyhradených povinností.

Zrušenie povinnosti pre výrobcu elektrozariadení

Vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému individuálneho nakladania a zaobchádzania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, počas celej doby jeho individuálneho plnenia vyhradených povinností Ministerstvu životného prostredia SR. Tieto činnosti preukazuje výrobca ministerstvu prvýkrát pri žiadosti o udelenie autorizácie individuálneho plnenia povinností.

Od 1. 1. 2021 výrobcovia elektrozariadení nebudú povinní preukazovať výšku a druh záruky, ktoré mali dovtedy zabezpečovať formou


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: