Input:

Zmena povinnosti OZV pre obaly od 1. 1. 2021

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.84 Zmena povinnosti OZV pre obaly od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmeny sa od januára dotknú aj povinnosti OZV pre obaly.

Zabezpečenie minimálnych štandardov v obci

Od 1. januára bude OZV pre obaly povinná zabezpečiť minimálne zberové kapacity (dostatočný objem zberných nádob) na vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. Do 1. 1. 2021 majú túto povinnosť na pleciach obce, hoci reálne ju môžu vykonať OZV prostredníctvom zberových spoločností, s ktorými majú uzatvorenú zmluvu.

Zmena dohody medzi OZV pre obaly a zberovou spoločnosťou

Do 1. 1. 2021 je OZV pre obaly povinná v zmluve so zberovou spoločnosťou uvádzať dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie. Od 1. januára budú tieto náklady rozlíšené


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: