Input:

Vzor žiadosti o zápis do registra povinných osôb

13.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti o zápis do registra povinných osôb

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Stiahnuť vzor


Príloha č. 3

k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba

Uvedie sa, či žiadosť do registra podáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. Nehodiace sa preškrtnite.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

DIČ/IČ DPH – uvedie sa desať miestne daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo pre daň.

Obchodné meno


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: