Input:

Súhlasy a oprávnenia

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11 Súhlasy a oprávnenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve pozostáva z činnosti okresných úradov odborov životného prostredia ako prvostupňových orgánov, ktoré vydávajú rozhodnutia a vedú najpodrobnejšiu evidenciu, činnosti Okresných úradov odborov životného prostredia v sídle kraja, ktoré vydávajú prvostupňové rozhodnutia a tiež vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konal okresný úrad odbor životného prostredia a činnosti ústredného orgánu štátnej správy

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: