Input:

Rozdiel medzi REA a EIA - REA (Register environmentálnych aspektov)

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7 Rozdiel medzi REA a EIA – REA (Register environmentálnych aspektov)

Ing. Dajana Ďurechová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

  • REA – Register environmentálnych aspektov

REA je súčasť Environmentálnej politiky podnikov. Podľa normy STN EN ISO14001 sú environmentálne aspekty definované ako časť činností, výrobkov alebo služieb organizácie , ktorá môže súvisieť so životným prostredím.

Významný environmentálny aspekt organizácie je ten, ktorý má alebo môže mať významný vplyv na životné prostredie.

Environmentálny vplyv je akákoľvek nepriaznivá alebo priaznivá zmena životného prostredia, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva z činností, výrobkov alebo služieb organizácie.

Spôsob riadenia environmentálnych aspektov je založený na výbere vhodnej environmentálnej politiky, stanovením dosiahnuteľných dlhodobých environmentálnych cieľov firmy a krátkodobých environmentálnych cieľov firmy a optimálnych environmentálnych programov.

Pre vypracovanie REA je dôležitá ISO norma 140001:2004 a EMAS. Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky systému EMS tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a dlhodobé ciele, v ktorých zohľadňuje požiadavky právnych predpisov a informácie vlastných významných environmentálnych vplyvoch.

ISO 14001 sa vzťahuje na tie environmentálne aspekty


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: