Input:

Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

Ing. Juraj Válek, PhD.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrobnosti o označovaní údajom o materiálovom zložení obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní materiálového toku, podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: