Input:

Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

29.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3 Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky sa ustanovujú § 26 zákona č. 79/2015 Z. z.

Za odosielateľa sa považuje nielen ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ale aj ten, kto vykonal prepravu nebezpečných odpadov sám prostredníctvom vlastnej dopravy, keďže nebolo zrejmé, aké postavenie má subjekt, ktorý vykoná prepravu sám prostredníctvom vlastnej dopravy. Miestna príslušnosť okresného úradu, ktorému sa ohlasujú ustanovené údaje, sa určuje podľa miesta naloženia (nakládky) a miesta vyloženia (vykládky), aby bol oprávnený konať okresný úrad v okrese, ktorého sa odpad nachádza, keďže je priamo dotknutým a nie okresný úrad podľa sídla či miesta podnikania, v ktorého okrese sa tento odpad reálne nemusí ani nachádzať.

Oproti zneniu zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý upravuje povinnosť pre odosielateľa nebezpečného odpadu. Predmetnú povinnosť musel odosielateľ plniť aj podľa doteraz platnej právnej úpravy, avšak uvedená

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: