Input:

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

Ing. Juraj Válek PhD.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Pôvodca odpadu z obalov je tak povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Na vyžiadanie je povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: