Input:

Odporúčanie Európskej komisie pre dodržanie cieľa v oblasti recyklácie komunálnych odpadov

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.9 Odporúčanie Európskej komisie pre dodržanie cieľa v oblasti recyklácie komunálnych odpadov

Ing. Juraj Poništ

Súčasné plnenia cieľa recyklácie odpadov

Deväť krajín je na najlepšej ceste dosiahnuť ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, päť krajín ich už dosiahlo. Štrnástim krajinám však hrozí, že cieľ na rok 2020 nesplnia.

V prípade Slovenska je výrazným nedostatkom nízka miera recyklácie komunálneho odpadu (29 percent v roku 2017) spojená s vysokou závislosťou na skládkovaní.

V roku 2014 Slovensko recyklovalo len 10 percent odpadu.

Európska komisia však skonštatovala, že prudké zvýšenie miery recyklácie v rokoch 2014 až 2017 bolo spôsobené najmä úpravou metodiky štatistického vykazovania, a nie zlepšením výkonnosti.

Podľa správy Európskej komisie o včasnom varovaní z roku 2018 Slovensku hrozí, že do roku 2020 nesplní cieľ 50-percentnej recyklácie komunálneho odpadu.

Odporúčania pre dosiahnutie cieľa recyklácie odpadov

Podľa Európskej komisie nutné zmeny v odpadovom hospodárstve budú výrazne závisieť od uplatňovania novoprijatých právnych predpisov o odpadoch a ďalších daňových stimulov.

Pre zlepšenie situácie v oblasti odpadového hospodárstva Európska komisia odporúča Slovensku nasledovné kroky:

  • -> zlepšiť a rozšíriť triedený zber odpadu vrátane biologického odpadu,

  • -> vypracovať minimálne štandardy služieb pre triedený zber (napríklad intervaly zberu, druhy kontajnerov a tak ďalej) v obciach s cieľom zabezpečiť vysokú mieru zachytávania

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: