Input:

Obaly a odpady z obalov

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.3 Obaly a odpady z obalov

Ing. Juraj Válek, PhD.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú bližšie upravené aj požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie. Ako aj zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže. Poznáme rôzne druhy obalov, akými sú spotrebiteľský, skupinový, prepravný, opakovane použiteľný a zálohovaný, ktoré si bližšie definujeme.

Ak nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, nehľadiac na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál. Obalom sa podľa tohto


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: