Input:

Nová povinnosť výrobcu vozidiel od 1. 1. 2021

12.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.83 Nová povinnosť výrobcu vozidiel od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmena sa od januára dotkne aj výrobcov vozidiel pri uzatváraní zmluvy medzi výrobcom a spracovateľom.

Uzatvorenie zmluvy medzi výrobcom vozidiel a spracovateľom starých vozidiel

V súčasnosti je spracovateľovi starých vozidiel ustanovená povinnosť uzatvoriť zmluvu s každým výrobcom, ktorý o to požiada. Zákon však neukladá povinnosť výrobcovi vozidiel takúto zmluvu so spracovateľom uzatvoriť. Od 1. 1. 2021 bude výrobca vozidiel povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: