Input:

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov

11.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.10 Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov

Ing. Juraj Poništ

1. Legislatíva pri nakladaní s odpadmi z kultúrnych domov

Pri nakladaní s odpadmi z kultúrnych domov je nevyhnutné vychádzať z nasledujúcich právnych predpisov:

  • -> zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch”),
  • -> zákon č. 460/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
  • -> vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len Katalóg odpadov),
  • -> vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: