Input:

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínov

11.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.12 Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínov

Ing. Juraj Poništ

Cieľ manuálu

Hlavným cieľom manuálu je objasnenie problematiky nakladania s odpadom z cintorínov. Široká verejnosť nie je dostatočne oboznámená s legislatívou, týkajúcou sa nakladania s odpadom z cintorínov.

Stáva sa bežnou praxou, že ľudia nevedia správne zaradiť rôzne druhy odpadu – živé kvety, umelé kvety, odpady z kahancov, sviečok - do správnej kategórie, a tým pádom vo väčšine prípadov končí uvedený odpad v nádobách zmesového komunálneho odpadu, poprípade je voľne uložený v okolí cintorínov, hoci sa na niektoré druhy odpadov viaže podľa súčasného zákona o odpadoch (79/2015 Z. z.) triedený zber.

Veríme, že vytvorený manuál prispeje k zníženiu nepriaznivého stavu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom z cintorínov a dopomôže predovšetkým k triedeniu biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov.

Je totiž nutné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: