Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 07

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.7 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 07

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  
2. Kód odpadu: 07 01 08  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Pozostatky po destilačných procesoch obsahujúce organické a anorganické znečistenie (ropné látky, ťažké kovy a pod.).  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: