Input:

Evidencia obalov a ohlasovacia povinnosť

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Evidencia obalov a ohlasovacia povinnosť

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners advokátska kancelária s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zodpovednosť za plnenie ustanovených limitov zhodnocovania a recyklácie nesú výrobcovia vyhradených výrobkov, teda aj výrobcovia obalov. Ukladá sa im preto povinnosť viesť potrebnú evidenciu a ohlasovať príslušné údaje z tejto evidencie ministerstvu.

Uvedené povinnosti môžu plniť buď vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (individuálne), alebo prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (kolektívne). Plnenie povinností individuálne podlieha autorizácii zo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: