Input:

548/2021 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov

548/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 2018 bola v Maskate podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 254 zo 16. septembra 2020 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala zmluvu 24. augusta 2021.
Zmluva nadobudla platnosť 15. novembra 2021 v súlade s článkom 29.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: