Input:

242/2021 Z.z., Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu

242/2021 Z. z.
UZNESENIE
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 346
zo 16. júna 2021
k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
Číslo: 11680/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. v súlade s cestovným semaforom s účinnosťou od 21. júna 2021 rozdelenie krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu takto:
- zelené krajiny a územia: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko,
- červené krajiny a územia: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina,
- čierne krajiny a územia: všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.
Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: