Input:

129/2021 Z.z., Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

129/2021 Z. z.
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 185
zo 7. apríla 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo materiálu: 6017/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT”) s účinnosťou od 12. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
- štvrtý stupeň varovania: okres Kysucké Nové Mesto, okres Poprad,
- tretí stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Krupina, okres Levoča, okres Lučenec, okres Martin, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Senica, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,
- druhý stupeň varovania: okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. - V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I. - IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Nitra, okres Piešťany, okres Prievidza, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica,
- prvý stupeň varovania: okres Nové Zámky, okres Zlaté Moravce;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.
Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: