Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Vzory
15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer
Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO ... celý text


15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. ... celý text


29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosti z oblasti odpadového hospodárstva. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete oznámenia, poplatkové priznanie, sumár organizácie a číselník z oblasti ochrany vôd. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory potrebné k cezhraničnej preprave odpadu a sprievodné informácie k preprave odpadu. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Katalóg odpadov od 1. 1. 2019, POPs, Zoznamy, Registre, Medzinárodné dohovory ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete žiadosti z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete tlačivá a žiadostí z oblasti ochrany ovzdušia. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete žiadosti a protokoly z oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a ochrany prírody a krajiny. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory hlásení o odpadoch, obaloch a elektrozariadeniach. ... celý text


7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evidencia odpadov slúži k priebežnému zaznamenávaniu produkovaného množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia obalov ukladá povinnosť viesť potrebnú evidenciu a ohlasovať príslušné údaje z tejto evidencie ministerstvu. ... celý text


20.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tlačivá žiadostí Recyklačného fondu, ktorého účelom je sústreďovať finančné prostriedky a tie v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR a s komoditnými programami sektorov fondu poskytovať na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania: opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41), odpadových olejov (§ 42), opotrebovaných pneumatík (§ 43), viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44), elektrických a elektronických zariadení (§ 45), plastov (§ 46), papiera (§ 48), skla (§ 48), vozidiel (§ 49 až 54), kovových obalov (§ 44 a) ... celý text


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: