Input:

Zoznam dôležitých www - stránok

22.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Zoznam dôležitých www – stránok

Ing. Peter Gallovič


Ministerstvo životného prostredia SR

 • www.enviro.gov.sk

Národná rada SR

 • www.nrsr.sk

Vláda SR

 • www.government.gov.sk

Informačný portál o životnom prostredí – enviroportál

 • http://enviroportal.sk

Krajské úrady životného prostredia

 • www.kuzp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • www.sizp.sk

Slovenská obchodná inšpekcia

 • www.soi.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

 • www.sazp.sk

Register výrobcov elektrozariadení a kolektívnych organizácií

 • elektro.sazp.sk

Register výrobcov batérií a akumulátorov

 • www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/registre-zoznamy/vyrobcovianazverejnenie_2011_10_15.pdf

Register povinných osôb a oprávnených organizácií

 • obaly.sazp.sk

Environmentálny fond

 • www.envirofond.sk

Portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR

 • https://lt.justice.gov.sk

 • https://jaspi.justice.gov.sk

Štrukturálne fondy – Operačný program životné prostredie

 • www.opzp.sk

Elektronická zbierka zákonov

 • www.zbierka.sk

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

 • www.ippc.cz

Centrum pre chemické látky a prípravky SR

 • www.cchlp.sk

Recyklačný fond

 • www.recfond.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

 • www.apoh.sk

Republiková únia recyklačného priemyslu

 • www.rurep.sk

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie

 • www.slicpen.sk

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

 • www.aspek.sk

Spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike

 • www.odpady-portal.sk

Informačný portál a interaktívny nástroj pre prácu s environmentálnou legislatívou

 • www.environet.sk

Orgány, inštitúcie a iné subjekty EÚ:

Európska komisia, DG

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: